Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2017

whiterum
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viabrystol brystol
whiterum
8350 c258 500
Reposted frompastelina pastelina viaretaliate retaliate
whiterum
4487 0191 500
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vianiskowo niskowo
whiterum
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney vianiskowo niskowo
whiterum
Głupotą jest znikać z życia kogoś, kto ustawił nas na pierwszym miejscu. Kto oddał nam swoje serce, duszę i emocje. Uciec bez słów okrywając dnie i noce tej osoby ciszą, pustką i zastanowieniem. Nie róbcie tego. Nie odchodźcie od dobrych ludzi, myśląc, że na nich nie zasługujemy. Możecie im zniszczyć życie.
Reposted frommefir mefir viazyta zyta
whiterum
9064 632b 500
Reposted fromoll oll viainspirations inspirations
whiterum
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viaunknown6 unknown6
whiterum
5295 60bc 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viainspirations inspirations
whiterum
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
whiterum
I nie wiem już, czy chcę by po prostu zniknął z mojego życia, czy aby pozostał w nim na zawsze. 
Reposted frompozakontrola pozakontrola viaunknown6 unknown6
whiterum
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja viajakubzulczyk jakubzulczyk
whiterum
- A co byś, jakbym ja zaginęła? - A szukałbym ciebie. Zaglądałbym w oczy wszystkim dziewczynom, wiesz? - Wszystkim? - Tak... Jedne by miały twoje oczy, drugie usta, a trzecie włosy. Jedne byłyby bardzo poważne, inne znów w doskonałym humorze, inne by grały w tenisa lub ciągle spieszyły się na kolację, ale żadna, żadna nie byłaby tobą. 
— Do widzenia, do jutra / 1960
5567 003f
Reposted fromfakinszit fakinszit viadelicja8 delicja8
whiterum
9670 df3e
Reposted fromcarameltea carameltea viadelicja8 delicja8
whiterum
8164 9613
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadelicja8 delicja8

March 09 2017

whiterum
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
whiterum
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja viajakubzulczyk jakubzulczyk
whiterum
Reposted fromoski oski viamisspandora misspandora
whiterum
Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.
Tylko - nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy.
— A. Osiecka
whiterum
1500 623e
Reposted fromheroes heroes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl