Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

whiterum
whiterum
5214 34e6 500
Reposted frommariaxawaria mariaxawaria viairmelin irmelin
whiterum
7537 781c 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viagrass grass
3964 b427
Reposted fromatem atem viamalewredneblond malewredneblond
whiterum
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viamalinowowa malinowowa
whiterum
5912 126f
Reposted fromskrzacik skrzacik viamalinowowa malinowowa
whiterum
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Reposted fromthinredline thinredline viamiaki miaki
whiterum

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viategoniema tegoniema

April 17 2017

Reposted fromnokturnal nokturnal viainspirations inspirations
whiterum
1483 8010
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskrzacik skrzacik
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viaszydera szydera
whiterum
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabrzask brzask

April 15 2017

whiterum
whiterum
0937 6551
whiterum
3000 0b63 500
friend
Reposted frommoralna moralna viatobecontinued tobecontinued
whiterum
5906 a4e2
whiterum
whiterum
3334 33ab
Reposted fromkarahippie karahippie viasomebunny somebunny
whiterum
Ona z tych, co szybciej uwierzą w nieszczęście niż w szczęście. Prawdziwa słowiańska dusza.”
— "Mała Moskwa"
Reposted fromweightless weightless viasomebunny somebunny
whiterum
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl